Djävulens krig

Idag är det vår gästbloggare Jarl, käre far den tidigare historieläraren, som har ordet.

Djävulens krig av Kustaa H J Vilkuna handlar om Finland under Det Stora Nordiska kriget 1700-1721 – eller som man sa i Finland – Den Stora Ofreden.

Boken handlar om Gustav Lillbäck som tas tillfånga av ryssarna vid 15 års ålder – tvångsdöps och går i tjänst hos ryssarna och deltar i terroriserandet av den finska befolkningen i Österbotten tills han flyr tillbaka till svenskarna. Under perioden i fångenskap har han gjort så mycket ont att han ställs inför rätta, döms till döden och avrättas.

Detta är en period i Sveriges historia som jag tidigare bara läst och och hört om ur svensk synvinkel. Här kommer att helt annat perspektiv fram. Vilkuna tar fram de motsättningar som fanns mellan lutheraner och ortodoxa – framför allt i östra Finland. Han beskriver den finska befolkningens frustration och hat mot den svenske kungen och rådet. Hur finnarna lämnades i stort sett hjälplösa då kung Karl och armén var på annat håll i Europa. Finland låg helt öppet för ryssarna som tog för sig och med tortyr och våld tvingade till sig den finska befolkningens egendomar och skatter. Här beskrivs de ohyggliga förhållanden som fanns i ett occuperat land och hur erövraren behandlade de besegrade. Motsättningarna inom den finska befolkningen åskådliggörs också, hatet mellan olika grupper och framför allt mot de som gick i occupationsmaktens tjänst av olika orsaker.

Han ger en bra bild av vad som hände då ryssarna drog sig tillbaka, hur man på olika sätt sökte hämnd och hur de som samarbetat med ryssarna behandlades. Inställningen till svenskarna var fortfarande negativ och den svenska ledningen gjorde inte mycket för att rätta till det. På ett mycket tydligt sätt kommer det fram vilken makt kyrkan och prästerna hade – något som vi i dag har svårt att föreställa oss.

Boken är mycket bra och ger en helt annan bild av förhållandena i vår Östra Riksdel under denna tid. Det finns rikligt med nothänvisningar och Vilkuna har gjort ett gediget arbete med att dokumentera de olika händelserna och personerna.

Tyvärr saknas en karta över Finland. Jag tror inte att svenska läsare i allmänhet har en aning om var Savolax. Siikajokki m fl platser och område ligger. Det finns en karta på sid 102 men den visar bara på Österbotten. Detta drar ner mitt omdöme men boken är intressant och väl läsvärd.

Betyg: ****
Antal sidor: 301
 
Förlag: Historiska media