Kvinnliga spioner – kan det vara något?

De sa att kvinnor inte kunde bli spioner, att det inte passade sig. De hade fel!