Vad är en deckardrottning?

Efter att under ett par dagar lyssnat på ett par av våra så kallade deckardrottningar och hört dem värja sig mot epitetet deckardrottning började jag också fundera. Hur kan det finnas mer än en drottning och om det finns en drottning så måste det ju finnas en kung, eller? Och vem skulle det i så fall vara? En debutant? Kanske inte, en debutant kan väl knappast vara mer än en kunglig wannabe. Eller?