Brev som berör

Två människor som skriver brev till varandra – kan det verkligen vara något?

Åh ja! Särskilt i Anne Youngsons tappning.