• Kuriosa

    Bytt, bytt kommer aldrig mer igen

    I hamnen på Västerö på Läsö är det ingen som vet att det var jag som en gång startade "Havnebiblioteket" - och det roar mig. Det är ju faktiskt inte alla som har ett eget bibliotek...