Systrarna på Liseberg

Så var det dags att välkomna våra gästbloggare igen. Den här gången har Jarl och Gunilla som båda läst Systrarna på Liseberg av Emily E Nonnen. En bok som de båda tycker om och rekommenderar.

Under 1800-talet bodde de fyra systrarna Nonnen på det vackra landeriet Liseberg i Göteborgs utkant. Systrarna var en viktig del i stadens kulturliv och inte minst Emily Nonnen var en välkommen gäst hos konstnärskollegor runt om i Norden.
 
Systrarna på Liseberg är skriven av Emily E Nonnen handlar om hennes fastrar, dvs systrarna Nonnen som var födda i början av 1800-talet. Boken baseras dels på gamla brev och dels på berättelser om familjen.

Familjen Nonnen som kom från England flyttade till Göteborg där de började sin affärsverksamhet. Som sommarbostad köpte de Liseberg som vid den tiden låg utanför staden. Efter några år flyttade familjen dit permanent.

Emily berättar om socitetslivet i Göteborg under 1800-talet och hur systrarna umgicks med alla de stora familjerna i staden. I vänskapskretsen ingick de kända familjerna i Göteborg som t.ex Dickson, Carnegie, Chalmers och Kieller. Det var alla mycket förmögna familjer som gett donationer i olika former och för folk som känner till Göteborg och nuvarande Västra Götaland är det intressant att läsa om de personer som ligger bakom namnen på de olika institutionerna och platserna. Boken ger även en fin skildring av hur det såg ut i staden och dess omgivningar under denna tid. Dessutom är systrarna i olika omgångar ute och reser i bland annat Sverige och livet i Marstrand, Stockholm och en del andra platser beskrivs i charmiga ordalag.

Under tiden de bodde på Liseberg ägnade familjen mycken tid åt att anlägga den stora parken och de planteringar som kom att vara en viktig del av egendomen. Vid systrarnas död övergick parken i Göteborgs stads ägo och nöjesparken Liseberg är än idag känt för sina vackra parkanläggningar.

Boken är charmigt skriven och berättelsen förs hela tiden framåt genom utdrag ur de brev som skrevs mellan de olika familjemedlemmarna. Extra roligt är det att texten är en återgivning av originalutgåvan från 1922. Den rekommenderas varmt.

Betyg: ****
Antal sidor: 195

Förlag: Kabusa

PS. Lite roligt var det att få veta var den ”mystiska” gatuadressen Nonnens väg i min hemstad fått sitt namn ifrån. Det känns ju lite som ett nonsens ord annars.