Fyll ut hela negativet

På uppdrag
av Annie Leiobovitz

Orden är Annie Leibovitz. Jag sitter och läser hennes bok På uppdrag och inser redan på sidan tretton att anteckningsboken kommer att fyllas av citat och tankar.

Jag är ingen stor fotokännare men jag är ganska klar över vad jag gillar, rent grafiskt, och flera av Leibovitz bilder är fantastiska. Jag skulle med glädje ha dem på väggen. Men jag fascineras också av hennes filosofi, att läsa hur hon resonerar i komponerandet av bilderna.

”Fyll ut hela negativet.”
”Bilden skapas i kameran.”
”Vi fick aldrig beskära bilderna.”

Ord och tankar som är applicerbara även på text och som många journalister, författare och även jag som bloggare kan lära mycket av och borde ha med som mantra i bakhuvudet. Att ha en klar bild av vad man vill förmedla och sedan komponera det så tydligt som möjligt, redan från början.

Jag ska försöka bli bättre på det, att fylla ut hela negativet, att se till att ha en klar bild av vad jag vill säga och hur jag vill säga det innan jag börjar.