• Uncategorized

    Makten korrumperar alltid

    Tyvärr. Man skulle ju önska att det efter en revolution var klokare människor som tog över, men det sker nästan aldrig. Till en början kanske, men tids nog tar de makthungriga över igen, knuffar bort de rättskaffens, de goda, de äkta statsmännen som ser till allas bästa. Det har historien visat med all tydlighet. För makt korrumperar, tar fram det sämsta hos människan, oavsett om hon är man eller kvinna. Det är också det kvarvarande intrycket av Naomi Aldermans bok Makten. Det är lika intressant och spännande som det är tänkvärd och viktig läsning hon bjuder på när vi får följa de fyra huvudkaraktärerna i den nya världsordning som plötsligt råder.…