Måltid med dödlig utgång

Det är fascinerande att hon fortfarande, 42 år efter sin död, lockar till läsning. Att historierna som i huvudsak skrevs på 40- och 50-talen fortfarande håller. Och att de finns nya som man inte läst ännu.