Det blir ingen resa till Australien i år

Trist, men det ser helt enkelt inte ut att bli någon Australienresa för mig den närmsta framtiden.